Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

img infoOd 1 sierpnia zmiany w świadczeniach: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych 500 plus.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017r. poz. 1428) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500 plus na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane już od 1 sierpnia 2017 roku.

Od dnia 1 sierpnia zostaną zmienione wszystkie druki wniosków:


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LISTOPADA 2017 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 31 grudnia,
 • w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 28 lutego następnego roku.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
 • w okresie od 1 września do  30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 28 lutego następnego roku.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 + NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
 • w okresie od 1 września do  30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego następnego roku.

Zmianie uległy również niektóre przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

PUNKTY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ NA TERENIE MIASTA TARNOWA DZIAŁAJACE OD 1 SIERPNIA 2017 R.

 • ul. Goldhammera 3, pokój nr 212
 • ul. Graniczna 8A, I piętro pok. nr 1