Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

img infoUprzejmie informujemy, że od dnia 4 lipca 2016 r. wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć w dwóch punktach:


  1. Urząd Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 parter sala 1,
  2. Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej 8A pok. nr 1.

oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych tj.

  1. Portalu Informacyjno - Usługowego z obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia,
  2. Systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  3. Bankowości elektronicznej.

Jednocześnie przypominamy, że do programu można przyłączyć się w każdym momencie, tzn. że po 1 lipca br. świadczenie wychowawcze będzie ustalane na bieżąco czyli od miesiąca złożenia wniosku.