Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

img infoUprzejmie informujemy. że od dnia 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) punk przyjęć wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ mieszczący się w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 zostanie przeniesiony do pok. 212 - II piętro.

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

Jednocześnie przypominamy, że osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od 1 kwietnia br. powinny złożyć wniosek w terminie do 1 lipca 2016 r.