banner_koronawirus KORONAWIRUS_SENIORZY baner_piecza

Kryteria przemocy

Przemoc w rodzinie jest działaniem:

  • zamierzonym i nieprzypadkowym, skierowanym przeciwko innym członkom rodziny,
  • naruszającym prawa i dobra osobiste ofiar, w tym prawo do nietykalności fizycznej, szacunku i godności,
  • powodującym ból i cierpienie, co w efekcie skutkuje mniejszą zdolnością ofiary do samoobrony,
  • wykorzystującym wyraźną asymetrię sił, w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą (np. ze względu na wiek: dziecko - dorosły).

 

 

powrót