banner_koronawirus KORONAWIRUS_SENIORZY baner_piecza

Placówka Wsparcia Dziennego „Akademia Aktywności” w Tarnowie działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie


Projekt pn. „Nowa kamienica – aktywna dzielnica”, w ramach którego działa Placówka Wsparcia Dziennego „Akademia Aktywności” w Tarnowie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 9, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania dzieci w miejscu zamieszkania, zwiększenie zakresu wsparcia poprzez wprowadzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja społeczna. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin.

Realizacja Projektu odbywa się poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Akademia Aktywności” w Tarnowie działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Spytki 1A/5-6. Placówka ma charakter opiekuńczo - podwórkowy, przeznaczona jest dla 15 dzieci. W ramach działalności Placówki dzieci korzystają z pomocy w formie zajęć wychowawczo-edukacyjnych. Równocześnie prowadzone są zajęcia dodatkowe, takie jak plastyczno-muzyczne, edukacyjno-profilaktyczne, informatyczne i animacyjne. Osoby objęte projektem mają możliwość uczestniczenia w imprezach okolicznościowych i integracyjnych (takich jak piknik rodzinny, wyjścia do kina itp.).

Projekt przewidziany jest do realizacji w okresie od 1.07.2018 r. do 31.08.2020 r..


powrót