Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom z rodzin zastępczych oraz ich opiekunom za udział w projekcie „Pastelowa Wielkanoc”.

Dzieci utworzyły przepiękne stroiki oraz świąteczne dekoracje. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem. Wykonane ozdoby Wielkanocne zostaną wykorzystane do przystrojenia mieszkań, domów a także koszyczków Wielkanocnych.

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Niech ten czas będzie okazją do spędzania wspaniałych chwil w gronie najbliższych. Wiary, nadziei i zdrowia, którego wartość teraz cenimy szczególnie oraz dużo wody w lany Poniedziałek. Wytrwałości oraz uśmiechu na każdy dzień.

 

Informacja

Dział ds. pieczy zastępczej, ruszył jak co roku z produkcją magicznego nastroju:) W tym roku jednak Świąteczna Fabryka  zagościła nie na ul. Goslara a w domach rodzin zastępczych. Każda z chętnych rodzin otrzymała koperty z instrukcją oraz gwiazdki, choinki, bombki wraz z materiałami do zdobienia. Prace wykonywane były w domach rodzin zastępczych. Stworzone dzieła pozostały z rodzinami i nastrajały ich świątecznie.    

My otrzymaliśmy fotorelację, na którą serdecznie zapraszamy:) Prace są przepiękne!

informacja

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z terenu miasta Tarnowa do udziału w konkursie plastycznym, pt. ,,Jesienne cudaki”.

Termin składania prac do 30 października 2020 roku w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Goslara 5.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 146882088

 

plakat informujący o konkursie

Program „Dobry start” jest skierowany do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych:

  • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia,
  • w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia,
  • osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20 roku życia, bądź legitymującymi się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku osób, które opuściły pieczę zastępczą składa osoba usamodzielniana.


Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Program nie obejmuje także studentów.


Ważne!


Wnioski można składać WYŁĄCZNIE W WERSJI PAPIEROWEJ OD 1 SIERPNIA 2020 roku do 30 listopada 2020 roku
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, przy ul. Goslara 5.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu ds. Pieczy Zastępczej, pod numerami telefonów: 14 688 20 53, 14 688 20 56, 14 688 20 59, 14 688 20 88 lub 14 688 20 55

Załącznik w formie dokumentu PDF Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start