banner_koronawirus KORONAWIRUS_SENIORZY baner_piecza

Polecenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika

img infoInformujemy, iż Wojewoda Małopolski na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 polecił, aby czasowo zawiesić działalność w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.  środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów i klubów seniora, placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej.

Pełna treść polecenia wojewody opublikowana została na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.