banner_koronawirus KORONAWIRUS_SENIORZY baner_piecza

VI edycja Konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny – Mamy moc pomagania”

pracownik rokuKonkurs Małopolski Pracownik Socjalny, organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ma na celu wyróżnienie najlepszych pracowników socjalnych, a także uświadomienia mieszkańcom województwa, jak trudną i odpowiedzialną rolę w społeczeństwie pełnią te osoby.

Charakter pracy pracowników socjalnych jest bardzo zróżnicowany, wymaga wiedzy z rozmaitych często odległych od siebie dziedzin. Pracę determinuje również miejsce zatrudnienia. Stąd w tegorocznej VI edycji Konkursu, odbywającego się pod patronatem honorowym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy, wyboru najlepszego pracownika socjalnego, dokonano w trzech kategoriach: „Animacja”, „Integracja” i „Doświadczenie”.

Z przyjemnością informujemy, iż wśród laureatów tegorocznej VI edycji Konkursu na najlepszego pracownika socjalnego w Małopolsce pod hasłem „Małopolski Pracownik Socjalny – Mamy moc pomagania”,po raz kolejny znalazł się pracownik naszego Ośrodka.

Pan JAKUB SŁOWIK zwyciężył w kategorii „Animacja” uzyskując tytuł
„Małopolski Pracownik Socjalny 2016 roku”


slownik

 

Pan Jakub Słowik z wykształcenia magister teologii i dyplomowany pracownik socjalny – jak sam podkreśla „dumny z ukończenia studium pracy socjalnej w Nowej Hucie”, posiada bogate doświadczenie w pracy z seniorami, młodzieżą, osobami chorymi psychosomatycznie, bezdomnymi, bezrobotnymi i rodzinami wieloproblemowymi. Lubi pracować z ludźmi i dla ludzi, zna realia i wie, że zmiana w drugiej osobie może trwać całymi latami – jednak jest cierpliwy.

Posiada również dyplom trenera zatrudnienia wspieranego przyznany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2012 r.

Od 2009 roku prezes Stowarzyszenia „Senior Na Czasie”, które realizuje z powodzeniem projekty w Krakowie jak i w Tarnowie. Celem projektów jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu osób starszych, po 55 roku życia.

Od 2014 roku prowadzi jedno z czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej w Tarnowie, które skupia około 150 seniorów.

Jest inicjatorem powstania i wiceprezesem Fundacji Społecznej Progres, powołanej oddolnie przez pracowników socjalnych. Celem fundacji jest pomoc osobom wykluczonym.

Więcej o działalności fundacji na stronie: www.fundacjaprogres.pl.

Pan Jakub jest projektodawcą i organizatorem, realizacji pierwszej w Tarnowie kampanii społecznej pn. „W czym pomagasz dając pieniądze na ulicy?” oraz systemu mieszkań treningowych dla osób bezdomnych, które mają zostać zasiedlone w 2017 r.

Brał również udział w realizacji kampanii społecznej pn. Biała Wstążka”. Z opisami obu kampanii, można się zapoznać na stronie - www.pomagajinaczej.pl

W swojej pracy zawodowej współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, przy realizacji projektów na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Od kwietnia 2010 roku pracował w naszym Ośrodku na stanowisku pracownika socjalnego. Przez lata oddelegowywany do pracy z osobami bezdomnymi. Obecnie pracuje na stanowisku starszego pracownika socjalnego. Od kwietnia 2016 r. pełni funkcję koordynatora Zespołu ds. pracy z osobami bezdomnym. Nadal jednak świadczy pracę w terenie, zachowując kontakt z osobami przebywającymi na ulicy.

Głównym celem jego pracy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezdomności i pomoc w wychodzeniu z tego impasu osobom, które chcą zmienić swoje życie.

Pan Jakub pomaga na co dzień osobom bezdomnym przebywającym w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn, a także w różnych rejonach naszego miasta, na ulicach, klatkach schodowych, boksach śmietnikowych, ławkach, węzłach ciepłowniczych Wciąż szuka nowych sposobów i metod wyjścia z impasu, jakim jest bezdomność.

Jednym z najważniejszych zadań leżących u podstaw jego profesjonalnej pomocy osobom bezdomnym jest koordynacja działań i ścisła współpraca ze służbami miejskimi, a także z organizacjami pozarządowymi i kościelnymi na rzecz osób bezdomnych.

Systematycznie uczestniczy w szkoleniach oraz wizytach studyjnych w różnych częściach kraju. W 2015 dwukrotnie przebywał w Poznaniu u Państwa Sadowskich, poznając strukturę  i zasady działania Fundacji Barka oraz prowadzonych przez nią projektów. W 2016 roku przyglądał się modelowym działaniom prowadzonym na rzecz bezdomnych w Cieszynie przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem. Zdobytą wiedzę wdraża w życie pracując w mieście Tarnowie na rzecz osób bezdomnych.

W 2014 roku był jednym z inicjatorów diagnozy, dotyczącej systemu pomocy osobom bezdomnym w Tarnowie i Powiecie, opracowanej przez organizacje pozarządowe przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Obecnie jako certyfikowany trener zatrudnienia wspieranego, wdraża nową metodę aktywizacji zawodowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pracując z klientami przy użyciu specjalnych narzędzi – wszystko po to, by jak mówi skuteczniej wyrwać ich z kręgu bezrobocia i bezdomności.

Prywatnie Pan Jakub jest ojcem dwójki dzieci, dla których mimo wielu obowiązków znajduje dużo czasu. W wolnych chwilach pisze blog oraz realizuje swoje pasje w Stowarzyszeniu Terytorialni – www.terytorialni.pl.

Serdecznie gratulujemy naszemu Koledze Jakubowi.

Cieszymy się Jego sukcesami i życzymy kolejnych w trudnej, ale i satysfakcjonującej pracy na rzecz społeczności lokalnej Tarnowa.