tgonJuż po raz drugi w dniach od 5-10 maja, organizowane będą uroczyste obchody „Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie”.

Tegoroczna uroczystość organizowana jest w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i współfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego. 

Po raz pierwszy organizacja Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, jest efektem współpracy Miasta Tarnowa, oraz Powiatów Dąbrowskiego i Brzeskiego, położonych w granicach Subregionu Tarnowskiego - w zakresie promowania rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Małopolski.

Koordynatorem obchodów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Przygotowywane przedsięwzięcie nobilituje osoby niepełnosprawne i ich najbliższe otoczenie.

Głównym celem będzie kształtowanie opinii społecznej w kierunku akceptacji osób z niepełnosprawnością, prezentacja ich osiągnięć w różnych dziedzinach artystycznych, a także zwrócenie uwagi na bariery prawne, edukacyjne, zawodowe, kulturalne, komunikacyjne, a przede wszystkim mentalne, które niejednokrotnie uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Inauguracja II Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, będzie miała miejsce podczas uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie.

Patronat honorowy nad obchodami objęli Biskup Tarnowski Ks. Andrzej Jeż, Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Tarnowa, Starosta Powiatu Brzeskiego oraz Starosta Powiatu Dąbrowskiego.

Patronat medialny pełnią Telewizja Kraków oraz Radio RDN Małopolska.

W ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych zaplanowano szereg imprez towarzyszących - kulturalnych, sportowych i artystycznych a także spotkania z ciekawymi ludźmi itd. Przez cały tydzień będą się odbywały „Dni otwarte” w placówkach i instytucjach, działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ważnym wydarzeniem będzie zaplanowana w Auli PWSZ w Tarnowie, Konferencja „Mam prawo”, dotycząca aspektów prawnych związanych z niepełnosprawnością – z udziałem między innymi Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka - Kamysza.

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące będą miały możliwość skorzystać z pomocy tłumacza migowego. Kontakt pod numerem telefonu tel. 502 568 499.

Szczegółowy harmonogram obchodów oraz informacje o dniach otwartych do pobrania poniżej.


Harmonogram "Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie"

Informaca o Dniach Otwartych