banner_koronawirus KORONAWIRUS_SENIORZY baner_piecza

Gdzie szukać pomocy?

 

ico pdf Baza instytucji w województwie małopolskim

ico pdf Wykaz placówek realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie małopolskim

ico pdf Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w województwie małopolskim

ico pdf Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego województwa małopolskiego

ico pdf Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego województwa małopolskiegoZespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Graniczna 8a, I piętro pokój 14,15,16,17
tel 14 68820-77, 14 68820-78, 14 68820-79
fax: 14 68820-79
Poniedziałek 7:30-15:30, 15:30-18:00 dyżur
Wtorek - Piątek - 7:30 - 15:30


Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 8a, pok 16, tel. 14 688 20 78;

 

Komenda Miejska Policji, ul. Traugutta 4, tel. 14 628 29 00, fax.14 628 12 44;

 

Komisariat Policji Tarnów – Centrum, ul. Narutowicza 6, tel. 14 628 29 00;
Dzielnicowi:

 • Kierownik I Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Tarnów – Centrum – tel. 14 628 21 07,
 • Kierownik II Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Tarnów – Centrum – tel. 14 628 21 09,
 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Tarnów – Zachód (ul. Ks. Indyka 2) – tel. 14 628 17 12;

 

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27, tel. 14 622 27 31 do 33, fax. 14 628 32 19;

Czynna: poniedziałek – piątek od godz. 9.00 do godz.16.00.

 

Sąd Okręgowy w Tarnowie , ul. Dąbrowskiego 27, tel: 14 688 74 00, fax.: 14 688 74 17
http://www.tarnow.so.gov.pl/

 

Sąd Rejonowy w Tarnowie, II Wydział Karny, ul. Dąbrowskiego 27,
Sekretariat Wydziału - II piętro, pok. 216, tel./fax 14 688 74 40,
godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 9:00 – 16:00,
Wtorek, środa, czwartek, piątek: 9:00 – 15:00;

 

Sąd Rejonowy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Dąbrowskiego 27,
Sekretariat Wydziału - II piętro, pok. 239, tel./fax 14 688 74 42,
godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 9:00 – 16:00,
Wtorek, środa, czwartek, piątek: 9:00 – 15:00;

 

Kuratorska Służba Sądowa, ul. Dąbrowskiego 27:

 • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. wykonania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich):
  Sekretariat I Zespołu KSS, III piętro, pok. 342, tel. 14 688 76 41,
  Przyjmowanie stron – poniedziałek, wtorek od godz. 9:00 do godz. 16:00; środa, czwartek, piątek od godz. 9:00 do godz.15:00;
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. wykonania orzeczeń w sprawach karnych):
  Sekretariat II Zespołu KSS, III piętro, pok. 341, tel. 14 688 76 40,

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Czynny:

Poniedziałek     godziny: 7:30 - 18:00
Wtorek     godziny: 7:30 - 15:30
Środa     godziny: 7:30 - 15:30
Czwartek     godziny: 7:30 - 15:30
Piątek     godziny: 7:30 - 15:30


Al. M. B. Fatimskiej 9 (tel. Sekretariat: 14 688 20 20),

 • ul. Goldhammera 3 - pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr I (tel. 14 688 25 93, 14 688 25 94 14 688 25 31, 14 688 25 37),
 • ul. Goldhammera 3 -pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr III (14 688 25 32, 14 688 25 36, 14 688 25 37, 14 688 25 95),
 • ul. Graniczna 8a – pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr II (tel. 14 688 20 62, 14 688 20 63, 14 688 20 64, 14 688 20 65),
 • ul. Gumniska 25 - pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr IV (tel. 14 688 20 67, 14 688 20 66, 14 688 20 74),
 • ul. Graniczna 8a - pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr V (tel. 14 688 20 69, 14 688 20 70, 14 688 20 71, 14 688 20 72);

 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1, tel. 14 655 36 36,

Czynny: całodobowo;

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Goldhammera 3,

 


Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 14 688 28 29,

Dyżury:
poniedziałek, w godz. 17:00 – 19:00 – psycholog,
wtorek, w godz. 15:00 – 17:00 - instruktor terapii uzależnień,
środa, w godz. 16:15 – 18:15 - instruktor terapii uzależnień; w godz. 16:15 – 18:15 – prawnik,
piątek, w godz. 15:30 – 17:30 - instruktor terapii uzależnień; w godz. 16:00 – 18:00 – prawnik;

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 14 655 99 95, 655 99 96 http://www.ppptarnow.is.net.pl/;

 

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna w Tarnowie
ul. Szujskiego 25, 14 622 27 96, 14 621 68 29 http://www.sppt.tarnow.pl/ ;

 

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178 a, Sekretariat tel. 14 631 52 84, Dyżurka pielęgniarek 14 631 52 97, Rejestracja 14 631 52 91, 14 631 52 87

http://www.lukasz.med.pl

 

Organizacje pozarządowe:

  1. Poradnia Specjalistyczna „Arka”, Plac Katedralny 6
   Punkt konsultacyjny dla mieszkańców w trudnych sytuacjach,
   czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00 – 20:00,z wyjątkiem miesięcy lipca i sierpnia b.r.;
  2. Telefon zaufania „Arka” – nr 19487,
   czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00 – 20:00, z wyjątkiem miesięcy lipca i sierpnia b.r., kiedy to telefon zaufania czynny jest w piątki, w godzinach 16:00 – 20:00
   dyżury nocne:
   z piątku na sobotę, w godzinach 20:00 – 6:00,
   z soboty na niedzielę, w godzinach 20:00 – 6:00, z wyjątkiem miesięcy lipca i sierpnia b.r.;
  3. Stowarzyszenie Siemacha, ul. 16 Pułku Piechoty 12 (Centrum Rozwoju Com Com Zone)
   Punkt konsultacyjny dla mieszkańców w trudnych sytuacjach
   Czynny w dni robocze, w godzinach 16:00 – 20:00;
  4. Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
   Rynek 4/3, tel: 14 622 40 43,http://ttzps.blog.onet.pl/.


WAŻNE TELEFONY:

 • 997 – Policja,
 • 800 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.