Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

img infoOrganizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Tarnowie uprzejmie informuje, że w dniu 9.03.2016 r. o godz. 9:00 przy ul. Juliana Goslara 5 w Tarnowie, rozpocznie się kolejne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Szkolenie będzie obejmowało 10 spotkań, które będą odbywały się w każdą kolejną środę i planowany termin zakończenia szkolenia to 11.05.2016 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Tarnowa, wrażliwych na los dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych, którzy chcieliby zostać rodzicami zastępczymi. Zapisy na szkolenie prowadzone są pod numerami telefonów 14 688 20 50 oraz 14 688 20 57 lub osobiście w siedzibie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przy ulicy Juliana Goslara 5.