Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

Pies do szablonuW dniu 29 grudnia 2015 roku w budynku przy ul. Goslara 5 odbyły się zajęcia dla dzieci z rodzin zastępczych pn. „Imbir wśród nas czyli mój przyjaciel pies”.

Zajęcia miały charakter edukacji z psem, w których wykorzystano elementy dogoterapii.

Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, podczas których miały okazję się zintegrować, rozwijać swoje zainteresowania, czerpać satysfakcję z obcowania z psem, wzmacniać swoje poczucie wartości, a także dobrze się bawić. Głównym celem zajęć była edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań w kontaktach z psem – uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę na temat mowy ciała tych zwierząt, rozpoznawania ich emocji, witania się, reagowania na ich zachowanie. Swoje nowo nabyte umiejętności mogli przećwiczyć podczas spotkania z psem szkolonym do dogoterapii, który uczestniczył w drugiej części zajęć. Dzieci chętnie bawiły się z psem i miały okazję wydać mu różne komendy. Każdy uczestnik otrzymał materiały dot. wiedzy przekazywanej na zajęciach, kolorowankę z psem oraz dyplom uczestnictwa w zajęciach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w zajęciach i zapraszamy na kolejne spotkania w ramach różnych projektów organizowanych przez Działu Pieczy Zastępczej, o których na bieżąco informujemy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszelkich informacji o zajęciach udzielają koordynatorzy rodzin zastępczych – osobiście w budynku przy ul. Goslara 5 oraz telefonicznie 14 688-20-55, 14 688-20-59, 14 688-20-88.