mikolajki pieczaW dniu 10 grudnia 2015 roku w godz. 16:00-17:30 odbyły się wspólne zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych w ramach projektu socjalnego pn. „Mikołajowa integracja”.

Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, podczas których miały okazję lepiej się poznać i zintegrować. Dzięki ćwiczeniom socjoterapeutycznym mogły rozwijać swoje umiejętności w zakresie komunikacji, współpracy i funkcjonowania w grupie. Młodsze dzieci chętnie wypełniały różne zadania i ćwiczenia związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Zajęcia miały też na celu rozwój ekspresji twórczej, wyrażania swojego zdania i emocji oraz samopoznania. Zorganizowane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zajęcia miały formę zabawy, dzięki czemu dzieci i młodzież mogły się zrelaksować i świetnie bawić w miłej atmosferze. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał drobny mikołajkowy upominek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w zajęciach oraz przypominamy o zajęciach pn. „Świąteczni artyści”, na które zapraszamy w dniach 15 i 21 grudnia w godzinach 16:00 – 17:00.