banner_koronawirus KORONAWIRUS_SENIORZY baner_piecza

Harmonogram szkoleń

img infoPROGRAM CYKLICZNYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ RODZINY ZASTĘPCZEJ SPOKREWNIONEJ, NIEZAWODOWEJ, ZAWODOWEJ

W ramach realizowanego projektu p.n. „Uniwersytet Rodzicielstwa Zastępczego”, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ponownie zaprasza na cykl 10 spotkań w formie szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.

Głównym założeniem tych spotkań, jest przede wszystkim wzmacnianie kompetencji rodzicielskich w zakresie pełnienia funkcji wychowawczych osób pełniących funkcję rodziców zastępczych oraz integracja rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Tarnowa.

Spotkania prowadzone będą przez pracowników merytorycznych Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tj. psychologa i pedagoga. Każde spotkanie szkoleniowe będzie prowadzone w formie prelekcji i warsztatów. Ma ono również charakter grupy wsparcia umożliwiającej uczestnikom bliższe poznanie siebie oraz problemów dnia codziennego towarzyszących osobom , które pełnią funkcję rodziny zastępczej.

Tematyka spotkań została opracowana w oparciu o zgłaszane przez rodziny zastępcze oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, najczęściej występujące problemy rodzinne trudności wychowawcze z dziećmi.

Serdecznie zapraszamy!

 

L.p.

TEMAT SZKOLENIA

TERMIN SZKOLENIA

1

Wpływ przemocy pokazywanej w mediach oraz grach komputerowych na psychikę dziecka.

24.02.2020 r.
godz. 11:30-13:00

2

Zaspokajanie potrzeb dzieci – poczucie przynależności, tożsamości dzieci w rodzinach zastępczych. Rodzina pochodzenia.

30.03.2020 r.
godz. 11:30-13:00

3

Czasem trzeba powiedzieć NIE!
Warsztaty dla rodziców.

27.04.2020 r.
godz. 11:30-13:00

4

Okres adolescencji – problemy, sposoby ich rozwiązywania. Jak rozmawiać z nastolatkiem?

25.05.2020 r.
godz. 11:30-13:00

5

Edukacja seksualna – jak prowadzić rozmowy z dziećmi?

29.06.2020 r.
godz. 11:30-13:00

 

PRZERWA WAKACYJNA

-------------------------------------

 

PRZERWA WAKACYJNA

-------------------------------------

6

Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego.

28.09.2020 r.
godz. 11:30-13:00

7

Zasady dobrej pochwały – scenariusz zajęć dla rodziców.

26.10.2020 r.
godz. 11:30-13:00

8

Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami.

30.11.2020 r.
godz. 11:30-13:00

9

Komunikacja w rodzinie w sytuacjach kryzysowych i nie tylko.

28.12.2020 r.
godz. 11:30-13:00


Osoby prowadzące:

- Joanna Błaszkiewicz – psycholog

- Magdalena Stus - pedagog