Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie - www.mops.tarnow.pl


Świadoma samodzielność – warsztaty edukacyjne

img info

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie – Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zaprasza na warsztaty edukacyjne dla młodzieży rozpoczynającej proces usamodzielnienia „Świadoma samodzielność 2019 ” .

Warsztaty odbędą się w dniu 18.12.2019 r., rozpoczną się o godzinie 13.00 w siedzibie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przy. ul. J. Goslara 5 w Tarnowie.

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 16-18 lat z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Tarnowa. Głównym założeniem projektu jest zapoznanie młodzieży z przepisami prawnymi, prawami i obowiązkami w procesie usamodzielnienia oraz z instytucjami wspierającymi ten proces, jak również integracja młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych. Udział w zajęciach warsztatowo-edukacyjnych pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie usamodzielnienia, ułatwi wychowankom pieczy zastępczej podejmowanie właściwych wyborów życiowych związanych z usamodzielnieniem.Copyright © 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie