Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, na roczny okres świadczeniowy. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Informujemy mieszkańców miasta Tarnowa zainteresowanych kontynuacją świadczenia wychowawczego 500+ wypłacanego na dzieci do ukończenia 18 roku życia, że w związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 rusza kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. ale wyłącznie drogą elektroniczną czyli za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie wrzucając dokumenty do skrzynki podawczej zlokalizowanej w budynkach przy: Al. M. B. Fatimskiej 9, ul. Granicznej 8A oraz ul. Goldhammera 3 lub za pośrednictwem poczty.

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. – ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia
  z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.