W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.

Oznacza to, że w okresie od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. wyłącznie najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy mają obniżone co najmniej o 25% dochody w porównaniu do roku 2019 z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu  oraz wykaz dokumentów, które należy złożyć o otrzymanie dopłaty jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.