Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

informacja

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z terenu miasta Tarnowa do udziału w konkursie plastycznym, pt. ,,Jesienne cudaki”.

Termin składania prac do 30 października 2020 roku w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Goslara 5.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 146882088

 

plakat informujący o konkursie