Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

Informacja

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że od 28 września 2020 r. będzie kontynuować zgodnie z harmonogramem szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych.

 

Szkolenie odbywać się będą z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce prosimy rodziny zastępcze zainteresowane i chętne udziałem w szkoleniu o potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia 25 września 2020 r. za pośrednictwem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, bądź też pod numerem telefonu  14 688-20-57.

 

Serdecznie zapraszamy