logo -  Punkt Konsultacyjny oraz grupę weekendową dla rodziców.

W ramach projektu "Wzmacnianie więzi - przeciwdziałanie uzależnieniu", współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień od dnia 17.08.2020 r., uruchamia

 Punkt Konsultacyjny oraz grupę weekendową dla rodziców.

 

Porady w ramach Punktu Konsultacyjnego skierowane są do:

  • rodziców, którzy są zaniepokojeni podejmowaniem przez dzieci ryzykownych zachowań związanych z używaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze), a także podejmujących zachowania w obszarze nałogowego korzystania z nowoczesnych technologii (Internet/ komputer);
  • dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat, którzy podejmują zachowania ryzykowne związane z używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, a także korzystających z nowoczesnych technologii ( Internet/ komputer) w sposób nałogowy.

Grupa weekendowa skierowana jest do rodziców, których dzieci w sposób ryzykowany sięgają po różne środki psychoaktywne. Grupa prowadzona będzie w formie wykładu i treningu umiejętności rodzicielskich w dwa kolejne weekendy po 4 godziny (termin grupy podany zostanie na stronie www.kstu.pl oraz na facebooku Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień).

W ramach Punktu Konsultacyjnego istnieje możliwość do 10 konsultacji prowadzonych przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, kształcących się także w psychoterapii systemowej.

 

Oferta skierowana jest do mieszkańców województwa małopolskiego. Istnieje możliwość korzystania z poradnictwa w formule zdalnej (telefonicznie albo przez skype).

 

W załączeniu zamieszamy ulotkę informacyjną nt. Punktu Konsultacyjnego

 

Załącznik w formie dokumentu PDF Ulotka